Digitalt näringsliv

Digitaliseringen medför stora möjligheter och stora utmaningar för näringslivet. Förändringen sker såväl snabbt som brett och påverkar både företagens förutsättningarna och hur deras marknader ser ut. För att stärka Sveriges konkurrenskraft, skapa jobb och växande företag måste Sveriges näringsliv hänga med i den digitala utvecklingen.

Sveriges näringsliv har hög digital intensitet

När det gäller digital intensitet har Sverige en hög lägstanivå. Sverige är bland de länder i EU där störst andel av företagen, över 80 procent, når upp till minst en grundläggande digital intensitet. Endast Finland är markant bättre med 86 procent.

När det gäller företag med hög eller mycket hög digital intensitet (figuren till höger) har Sverige tidigare legat högst i EU. Idag ligger vi på en respektabel femteplats, framför allt på grund av en lägre andel företag med mycket hög digital intensitet jämfört med de toppresterande länderna.

Andel företag som har hög eller mycket hög digital intensitet

Sveriges ranking i olika innovationsindex

Antal enhörningsföretag

Sveriges innovationsklimat är bland de bästa i världen

Sverige presterar ofta väl i internationella jämförelser av innovation. Enbart Schweiz har konsekvent haft bättre resultat än Sverige i denna typ av mätningar. Tätt efter Sverige kommer länder så som Danmark, Finland, Nederländerna och USA som också brukar få liknande poäng.

Att innovationsklimatet är starkt märks på antalet snabbväxande och expanderande företag. Ser vi till antalet ”enhörningsföretag” (bolag startade efter 1990 och värderade till över 1 miljard dollar), ligger Sverige i topp. Åtta länder har visserligen fler i absoluta termer, men per capita eller i relation till storleken på ekonomin är Sverige i världsklass.

Tillväxtverket är en myndighet som bland annat tar fram kunskap om svenskt näringsliv och de utmaningar och möjligheter som företag står inför. Även Digg, myndigheten för digital förvaltning, och näringslivsaktörerna Teknikföretagen och TechSverige har kunskap i frågan.